Info

U gebruikt de website op eigen risico. wij leveren de website “zoals beschikbaar”. voor zover toegestaan door de wet, wijst de website alle garanties van welke aard dan ook met betrekking tot de website en goederen of diensten verkregen via de website af, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, en geen inbreuk.

U bent als enige verantwoordelijk voor enige schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens als gevolg van uw gebruik van de website. wij geven geen garantie of verklaring over de nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud van de website of de inhoud van een aan de website gekoppelde sites of dat de website aan uw eisen zal voldoen en aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enige fouten, fouten of onnauwkeurigheden van de inhoud, persoonlijk letsel of schade aan eigendommen, van welke aard dan ook, als gevolg van uw toegang tot en gebruik van de website of onze diensten, enige ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van onze veilige servers en/of enige persoonlijke informatie en/of financiële informatie die daarin wordt opgeslagen, eventuele onderbrekingen of stoppen van de transmissie naar of vanuit de website of onze diensten, eventuele bugs, virussen, trojans en dergelijke die kunnen worden verzonden naar of via de website of onze diensten door enige derde, en/of fouten of weglatingen in enige inhoud of voor enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van enige inhoud die is geplaatst, ge-e-mailt, verzonden of op andere wijze gemaakt beschikbaar e via de website of onze diensten.

De website geeft geen garantie, onderschrijft, garandeert of neemt geen verantwoordelijkheid voor enig product of dienst die door een derde via de website of onze diensten of hyperlinked diensten wordt geadverteerd of aangeboden of wordt aangeboden in enige banner of andere reclame, en de website zal niet een partij zijn bij of op enige wijze verantwoordelijk zijn voor het controleren van enige transactie tussen u en derden.

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://lovefun.nl.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.